Welkom
volgendevorigelaat informatie zien


Menno Homan

Eind september 2012 is door de Stichting Oranjehotel de fondsenwervingsactie gestart, die de bouw mogelijk moet maken van het Monument Oranjehotel.

In de Penitentiaire Inrichting Haaglanden in Scheveningen is nu de Doodencel uit de Tweede Wereldoorlog, Cel 601, aanwezig, die echter niet toegankelijk is voor publiek.

Op deze site, bij Projecten: 2012 Monument Oranjehotel, wordt het schetsontwerp voor een nieuw monument getoond en toegelicht. Het nieuwe monument zal wel open zijn voor het publiek, en ook een belangrijke educatieve functie krijgen.

Zie ook www.oranjehotel.org