1991 NTI-gebouw
volgendevorigelaat informatie zien

NTI-gebouw, 1991-1993

Het Rotterdamse 60er jaren kantoorgebouw van het Nederlands Talen Instituut, werd omgebouwd tot een appartementengebouw met woningen in de sociale sector. Op uitnodiging van de gemeente Rotterdam en van de woningcorporatie moest een slimme visie worden gemaakt, die gerealiseerd kon worden binnen de de sociale woningbouw-budgetten, maar er werden ook comfortabele en ruime woningen gewenst.

Het oorspronkelijke gebouw, een betonskelet, heeft een rechthoekige plattegrond van 25 bij 40 meter. Uit de 6 verdiepingen werd een grote hap genomen zodat er een L-vormige bouwmassa resteert, waarin 48 woningen mogelijk zijn die overal voldoende daglicht hebben. De woningen worden ontsloten door brede galerijen op de zon. Aangezien het per verdieping om een beperkt aantal woningen gaat is de galerij tevens de buitenruimte. Zodoende fungeert de galerij als een privé-straatje waar de mensen buiten kunnen zitten. Dat sluit goed aan bij de buurtcultuur in deze wijk.

Op de begane grond zijn de opdrachtgevende woningcorporatie Stichting Tuinstad Zuidwijk en een school gevestigd.

foto’s: Rob van Loon, Den Haag