1994 Jongerenhuisvesting Kop van Zuid
volgendevorigelaat informatie zien

Jongerenhuisvesting Kop van Zuid, Rotterdam, 1993-1998

De Wilhelmina-pier op de Kop van Zuid in Rotterdam is door het masterplan van Norman Foster in drie stroken verdeeld: op de buitenste twee stroken worden hoge torens gebouwd. Op de middelste strook, tussen de torens, houden een aantal oude pakhuizen de herinnering aan de haven levend. Het nieuwe gebouw vormt samen met een pakhuis een complex van driehonderd jongerenwoningen. Het masterplan schreef voor dat het nieuwe gebouw een vorm- en materiaalrelatie moest hebben met de oude pakhuizen.

De architectuur van het gebouw, in de vorm van twee zorgvuldig gedetailleerde kubische bouwdelen, compenseert de relatieve geringe maten van de twee gebouwdelen van slechts vijf en tien bouwlagen. Zo houdt het gebouw toch stand tussen het toren-geweld op de pier. Alleen de open zonnige zuid-gevel wijkt af van de verder gesloten bouwmassa’s met ‘franse balkons’: achter een open betonscherm zijn hier grote balkons voor de woningen; op de begane grond is hier een groot stadscafé met een terras gevestigd.

foto’s: Sjaak Henselmans